جراحی آب مروارید اصفهان

آیا Medicare جراحی آب مروارید را پوشش می دهد؟

آیا Medicare جراحی آب مروارید را پوشش می دهد؟ جراحی آب مروارید کرج اگر این روش با تکنیک های جراحی سنتی یا لیزر انجام شود، Medicare هزینه جراحی آب مروارید را پوشش می دهد. بخش B Medicare 80 درصد هزینه یک جفت لنز اصلاحی یا تماس مورد نیاز پس از جراحی را پوشش می دهد. […]

اسکرول