تشخیص آمبلیوپی

چه زمانی باید آمبلیوپی را تشخیص داد؟

چه زمانی باید آمبلیوپی را تشخیص داد؟ تشخیص آمبلیوپی تشخیص زودهنگام شانس بهبودی کامل را افزایش می دهد. انجمن بینایی سنجی آمریکا توصیه می کند که کودکان قبل از ۶ ماهگی و دوباره قبل از ۳ سالگی غربالگری کامل بینایی را انجام دهند. چه آزمایشاتی می تواند آمبلیوپی را تشخیص دهد؟ یک متخصص اطفال، برنامه […]

اسکرول