بهترین دکتر رتینوپاتی نوزادان نارس کرج

بهترین دکتر فوق تخصص رتینوپاتی نوزادان نارس کرج

بهترین دکتر فوق تخصص رتینوپاتی نوزادان نارس کرج بهترین دکتر رتینوپاتی نوزادان نارس کرج رتینوپاتی نارس ( ROP ) یک بیماری چشمی است که در درصد کمی از نوزادان نارس رخ می دهد و زمانی این اتفاق می افتد که عروق خونی غیرطبیعی در شبکیه رشد می کنند،شبکیه لایه سلولی حساس به نور است که […]

اسکرول